کشف نکات مثبت زندگی

سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

پیامبر صلّی الله و علیه و آله و سلّم فرمود: «زیبایی های زندگی تان را کشف نمایید». مثبت نگری روشی است برای بازگرداندن توجه از ناخوشایندها به خوشایندهای زندگی. در این روش، امور فرح بخش وارد فضای روانی فرد مصیبت دیده می شوند و به این وسیله از شدت درد و رنج کاسته می شود. اگر زندگی را یکسره سختی و تلخی ببینیم، آزار دهنده و غیر قابل تحمل می شود. در زندگی هر انسانی نقاط مثبت فراوانی است که باید آنها را شناسایی و کشف کند تا از فشار روانی کاسته شود.

منبع: کتاب مهارت های زندگی. ص26
نویسنده: محمود اکبری

0 نظر

ارسال نظر