یاد دادن امر به معروف

سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

اگر فردی در موردی بی اطّلاع از حکم شرعی باشد و به علت ندانستن مسئلۀ شرعی، واجبی را ترک یا حرامی را مرتکب گردد، آیا یاد دادن مسئلۀ شرعی به او واجب است؟
همه مراجع: بله، اگر حکم مسئله را نمی داند و جاهل به وظیفۀ خویش است بر مکلّف واجب است جهل او را برطرف ساخته حکم واقع را بیان کند و او را از ارتکاب حرام باز دارد.

منبع: کتاب پرسشها و پاسخهای دانشجویی(احکام امر به معروف و نهی از منکر). ص23
نویسنده: علی گرجی

0 نظر

ارسال نظر