ادای حقوق

پنجشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

حق امام زمان علیه السلام بر همۀ بندگان و به ویژه بر شیعیان، حق حیات است، حق هدایت است، حقّی نیست که بتوان آن را با معیاری سنجید و ارزش گذاری کرد، حقّی نیست که بتوان آن را با دنیا و هر چه در آن است مقایسه کرد. با این همه در برخی توقیعات مبارکه و دعاها و زیارات شریفه، سخن از حقوق امام زمان علیه السلام به میان آمده است. این حقوق بدون تردید، رعایت حق امامت او، مواظبت بر اطاعت او، نرنجانیدن قلب مبارک او، پاسداری از آرمان های او، مجاهدت در راه دفاع از او، و جان نثاری در راه تحقق خواسته های او است.
«و اعنّا علی تأدیة حقوقه الیه». «خداوندا! ما را در ادای حقوق او یاری فرما». با چنین دیدگاهی، اگر سخن از پرداخت حقوق شرعیۀ امام زمان علیه السلام و برخی وجوهات مادّی نیز به میان می آید، باید آن را در همین راستا بررسی کرد؛ چنانکه خود آن بزرگوار در توقیعی فرمود: «همانا هر کس تقوای پروردگارش را پیشه کند و از آنچه که به عنوان حقوق شرعیه-خمس و زکات-بر عهده دارد به مستحقّانش بپردازد، از فتنه های باطل کنندۀ دین و دنیا در امان خواهد بود». سخن در باب وجوب چنین حقوقی این نیست که امام زمان علیه السلام چه بهره ای از آن می برد، بلکه سخن از این است که شیعۀ حق شناس در راستای حفظ دین و ایمان خویش چه منفعتی برایش حاصل می آید.

منبع: کتاب وظایف منتظران. ص34
مؤلّف: واحد تحقیقات مسجد مقدّس جمکران

0 نظر

ارسال نظر