خدا حاجت بعضی را زود نمی دهد

پنجشنبه ۰۱ شهریور ۱۳۹۷ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

یک وقت پدر چیزی [برای بچه اش] می گیرد و می گوید بیا این را بگیر و آن را می دهد. وقتی [که پدرش آن چیز را] به او داد، این [آدم] قدر نمی داند. پدر دیگری هست که می آید یکدفعه نشان می دهد، اما قایم می کند و دفعۀ دوم [آن چیز را به او] می دهد. این با اولی فرق دارد و این دومی قدرش را می داند، چون یکدفعه دور شده، بعداً گرفته است. پدر زرنگ تری هست که سه دفعه، چهار دفعه بچه اش را می آورد، می گوید بیا بگیر، می آید بگیرد، قایم می کند. این وقتی [پدرش آن چیز را] به او بدهد، نگه می دارد و اصلاً نمی گذارد خراب شود. دستگاه خدا هم همین جور است. به بعضی نباید زود بدهد، چون خراب می کنند.

منبع: کتاب طریق محبّت(مجموعه گفتارها و رهنمودهای حاج میرزا اسماعیل دولابی). ص16
به کوشش: علی اکبری مزدآبادی

0 نظر

ارسال نظر