امر به معروف و نهی از منکر

شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ 0 0 کلام حق صوت

بسم الله الرّحمن الرّحیم

موضوع: امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه استاد ماندگاری.

مدّت زمان: 02:29