توکل و تضرّع در امر به معروف و نهی از منکر

شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷ 0 0 کلام حق فیلم

بسم الله الرّحمن الرّحیم

موضوع: گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی دربارۀ امر به معروف و نهی از منکر.

مدّت زمان: 03:00