توصیه دائمی امیرالمؤمنین(علیه السلام)به اصحاب

چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

در بسیاری از اوقات حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام اصحاب خود را به این جملات مخاطب قرار داده و می فرمودند: «آماده مرگ شوید و مستعدّ و مجهّز گردید، خدای شما را رحمت کند؛ بانگ رحیل در میان شما سر داده شده است. و اعتماد و دلبستگی خود را به دنیا کم کنید، و بسوی خدا با آنچه در نزد شماست از اعمال صالح و توشه های پسندیده باز گردید؛ چون در روبروی شما گردنه ای است سخت، منازلی است مخوف و هولناک که ناچار باید بر آنها وارد شد و در آنجا اقامت جسته و درنگ نمود. و بدانید که مرگ به شما نظر انداخته و دائماً این نظر بسوی شما نزدیک می شود، و مثل آنکه شما در چنگال های مرگ گرفتارید و آن چنگال ها در شما فرو رفته است و در این باره، امور بسیار سخت و از پا در آورنده ای شما را پوشانیده و در بر گرفته و مشکلات طاقت فرسائی به شما احاطه نموده است. پس علاقه و محبّت دنیا را بِبُرید و ریشۀ آن را در وجود خویش نابود کنید، و به توشه تقوَی اعتماد کرده و از آن کمک بجوئید.» دل بریدن از دنیا از جمله نکاتی است که حتی با چند دقیقه تأمّل در مرگ برای انسان حاصل می شود اما چون انسان دنیا را مانند مسافرخانه نمی بیند پای بند آن می شود. مثلاً کسی که در طول سفرش برای استراحت یک شب به مسافرخانه می رود هیچ گاه به این فکر نمی افتد که فرش و کاشی اتاق خواب را عوض کند چرا که این کار را معقول نمی داند و هیچگاه به این مسائل نمی پردازد. اگر انسان علت آمدن به دنیا را بفهمد و به کم بودن فرصت خود آگاه باشد، آنگاه انجام دادن بسیاری از کارها را بیهوده می داند.

منبع: کتاب برکات یاد مرگ/سفر آخرت1. "اهمیت و آثار یاد مرگ". ص23
نویسنده: رضا لک علی آبادی

0 نظر

ارسال نظر