مراقبه در کلام معصومین(علیه السلام)

شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

*امام علی علیه السلام می فرماید: روز خود را به سخنان و رفتارهای بیهوده مگذرانید؛ زیرا شما را نگهبانانی است که (رفتار و گفتار) شما را ثبت می کند. *امام صادق علیه السلام می فرماید: هیچ روزی بر فرزند آدم نیاید جز این که آن که روز بگوید: پسر آدم! من روزی نو هستم و بر تو گواهم، پس به وسیله من کار نیک کن و در من نیکی به جا آر، تا در روز قیامت به سود تو گواهی دهم؛ چه، دیگر مرا هرگز نخواهی دید. *امام کاظم علیه السلام می فرماید: هر که دو روزش برابر باشد مغبون است و هر که امروزش بهتر از دیروزش نباشد، ملعون و از رحمت حق به دور است و هر که در پی کسب ارزشها نباشد در کاستی به سر می برد و هر که به سوی کاستی باشد، مرگ برای او از زندگی بهتر است.

منبع: کتاب گام های سلوک(چهل گام در خودسازی). گام13 "مراقبه". ص80/81
نویسنده: حسن قدوسی زاده

Translate this post to english

0 نظر

ارسال نظر