اعجاز قرآن

شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

أَم یَقُولُونَ افتَرَاهُ قُل فَأَتُوا بِعَشرِ سُورٍ مِّثلِهِ مُفتَرَیَاتٍ وَ ادعُوا مَنِ استَطَعتُم مِّن دُونِ اللهِ إِن کُنتُم صَادِقینَ(هود/آیه12). یا اینکه می گویند: (او) قرآن را ازپیش خود بافته و ساخته است! بگو: اگر راست می گویید، شما هم ده سوره مثل این از پیشِ خود ساخته ها، بیاورید و (برای این کار) هر کس غیر از خدا را که می خواهید (نیز به کمک) دعوت کنید.
*قرآن، تنها از نظر فصاحت و بلاغت معجزه نیست، بلکه از نظر معارف، مواعظ، براهین، اخبار غیبی و قوانین نیز معجزه است، زیرا جمله (و ادعوا من استطعتم) دعوت از همه مردم است، نه فقط عرب هایی که فصاحت و بلاغت قرآن را می فهمند، چنانکه در آیه دیگر نیز می فرماید: اگر تمام انس و جنّ جمع شوند نمی توانند مثل قرآن را بیاورند. *جهات اعجاز قرآن بسیار است: حلاوت و شیرینی الفاظ آن در قرائت، یکنواخت بودن محتوای آن با آنکه در مدّت 23 سال نازل شده است، بیان علومی که تا آن زمان خبری از آنها نبود، پیشگویی اموری که بعداً به وقوع پیوست، اِخبار از تاریخ اقوام گذشته که نشانی از آنها باقی نمانده است، بیان قوانینی جامع و کامل در همۀ ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان، دور ماندن از هر گونه تحریف، تغییر، کهنه شدن و به فراموشی سپرده شدن در طول قرن های متمادی. *با این همه تخفیف و آن همه تحریک، باز هم بشر عاجز است. قرآن یکجا می فرماید: مثل تمام قرآن را بیاورید. یکجا می فرماید: مثل ده سوره قرآن بیاورید. جای دیگر باز تخفیف داده و می فرماید: یک سوره مثل قرآن بیاورید. علاوه بر این تخفیف ها، انواع تحریک ها را نیز بکار برده است. یکجا می فرماید: از همۀ مغزهای کره زمین دعوت کنید، اما هرگز نمی توانید که مثل قرآن بیاورید. تاریخ نیز ثبت کرده است که دشمنانی که جنگ های بسیاری علیه اسلام را به راه انداخته اند، توطئه ها چیده اند، اما هرگز نتوانستند حتّی یک سوره مثل قران بیاورند.

منبع: کتاب دقایقی با قرآن براساس تفسیر نور. ص93
نویسنده: محسن قرائتی

Translate this post to english

0 نظر

ارسال نظر