آیا مقتضیات جنسی زن و مرد می تواند باعث شود که آن ها مکمّل یکدیگر باشند؟

شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

زن و مرد به مقتضیات جنسی رسمی خود، به طور متفاوت عمل می کنند و درست مثل دو ستاره روی دو مدار مختلف حرکت می کنند. آن ها می توانند همدیگر را بفهمند و مکمّل یکدیگر باشند؛ ولی هیچ گاه یکی نمی شوند و به همین دلیل است که زن و مرد می توانند با هم زندگی کنند، عاشق یکدیگر بشوند، و از صفات و اخلاق یکدیگر خسته و ناراحت نشوند.

منبع: کتاب یکصدوده سؤال پیرامون مسائل خانواده از استاد مطهری. ص14
گردآورنده: گروه تحقیق و تألیف ولیعصر(عج)

Translate this post to english

0 نظر

ارسال نظر