نظر اسلام دربارۀ جامعه فاسد که کفر و نادانی در آن حکومت می کند، چیست؟

یکشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۷ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

اسلام در مورد یک جامعۀ فاسد و اصلاح نشده، که در آن کفر و نادانی حکومت می کند، از طرفی دستور جهاد می دهد تا ریشۀ فساد را بر کَنَد: «و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه»؛ آنان را بکشید تا فتنه از میان برود. و از طرفی دیگر دستور احتیاط و اجتناب می دهد که مردم روی دلشان را به روی آنان باز نکنند، تا جامعه و بشریّت سالم بماند و این با بشر دوستی کوچک ترین منافاتی ندارد. طبیعت انسان، دزد است و ضبط و گیرندگی از جمله خواص انسانی است و چه بسا ناخودآگاه افکار و اندیشه های دیگران را در لوح خویش ثبت کند.

منبع: کتاب یکصدوده سؤال پیرامون امامت و ولایت از استاد مطهری. ص11/12
گردآورنده: گروه تحقیق و تألیف ولیعصر(عج)

Translate this post to english

0 نظر

ارسال نظر