دروغ گویان را احترام نکنید

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

گفت: مگر شما قرآن نخوانده اید که فرموده است: «لاتکرموا امواتکم» مردگانتان را احترام نکنید؟! رنگ چهره نواب تغییر کرد و با تحکم گفت: چنین جمله ای در قرآن نیست. آقا! کسروی که خیلی جا خورده بود، با شتاب گفت: ببخشید، جسارت شد، شوخی کردم.

منبع: کتاب سید مجتبی نواب صفوی(نگاهی به زندگی و مبارزات شهید نواب صفوی). ص19
به همّت: ارمیا آدینه

Translate this post to english

0 نظر

ارسال نظر