مالکیّت نفس

سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر کسی مالکیّت بر نفس پیدا کرد، مالک همۀ شرور است. یعنی اگر شما حاکم بر نفس شدید، چشم و گوش و دست تان معصیت خدا را نمی کند؛ چون تا نفس با معصیت چشم توافق پیدا نکند، چشم معصیت نمی کند. اگر کسی مالک نفس شد، مالک همۀ اعضا و جوارح است، مالک شیطان است، بر شیطان حاکم است. این از خصوصیات انسانی است که در مسیر نور و در حرکت الهی خود متابعت از هوی و هوس نمی کند، رضای خدا را در نظر می گیرد.

منبع: کتاب اوج بندگی( مجموعه رهنمودهای اخلاقی حضرت آیت الله سید رضا بهاءالدینی). ص12
به کوشش: حجت الاسلام اکبر اسدی بازنگری: محمد عامری

Translate this post to english

0 نظر

ارسال نظر