شرایط صدر المتألّهین برای پذیرش شاگرد

چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

از تمام ایران برای استفاده از درس صدرالمتألّهین به شیراز می رفتند و استاد شاگرد را نمی پذیرفت مگر این که شاگرد چند شرط را بپذیرد و بدان عمل نماید. از جمله: در صدد تحصیل مال نباشد مگر به اندازۀ تحصیل معاش، در صدد تحصیل مقام نباشد و معصیت نکند. اگر شاگرد این شرط ها را می پذیرفت و بدان عمل می کرد، ملاصدرا موافقت می نمود که او را در جرگۀ شاگردان بنشاند و گرنه به او می گفت که در جای دیگر تحصیل کند. محمد زکریای رازی، در صفات دانشجویان پزشکی می گوید: «واجب است که دانشجوی پزشکی، طبّ را برای جمع مال نخواهد، بلکه متذکّر باشد که نزدیکترین مردم به خدا، عالِم ترین و عادل ترین و مهربان ترین آنها به مردم است». عالِم دینی تا زمانی که خود را مهذّب نکرده نباید متصدی مشاغل اجتماعی-دینی، مانند امامت جمعه و جماعت و منبر و تبلیغ رسمی بشود و به تجربه ثابت شده که زیان این امر بیش از سودش خواهد بود.

منبع: کتاب گزیده سیمای فرزانگان. "تهذیب نفس". ص21/22
نویسنده: رضا مختاری

0 نظر

ارسال نظر