هوا پرستی، واقع بینی را تباه می سازد

شنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

گاهی انسان در اثر هواپرستی و هوسرانی، گرفتار یک نوع بیماری روانی می شود، که مزۀ شیرین حق در کامش تلخ می نماید. آن وقت، با این که حق را می شناسد، از آن پیروی نمی کند، و با این که به حقانیت حق و این که باید از آن پیروی کند اعتراف دارد، از متابعت آن سر باز می زند. چنان که بسیار اتفاق می افتد که انسان در اثر اعتیاد به چیزهایی مضر و زیان بخش، غریزۀ انسانی خود را - که دفع خطر و فرار از ضرر است - پایمال می کند و به کاری که می داند زیان بخش است، اقدام کند. قرآن کریم انسان را به واقع بینی و پیروی حق دعوت می کند و در این باره اصرار و پافشاری زیاد می نماید، و با بیان های گوناگون از مردم درخواست می کند که غریزۀ واقع بینی و پیروی حق را در خود زنده نگه دارند. «فَماذا بَعدَ الحَقَّ إِلّا الضَّلالُ».

منبع: کتاب بندۀ خاص(مجموعه رهنمودهای حضرت آیت الله سیّد محمدحسین طباطبایی). ص22
به کوشش: علی اکبری مزدآبادی

1 نظر

م اسدی شنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

اجرتون با سید الشهدا

ارسال نظر