فرهیختگی

سه شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

"قرآن"
(بگو: آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند، یکسان اند؟ تنها خردمندان اند که پند پذیرند). (خدا، [رتبۀ] کسانی از شما را که گرویده اند و کسانی که دانشمندند، [برحسب] درجات، بلند می گرداند، و خدا به آنچه می کنید، آگاه است). (و چیزی را که بدان علم نداری، دنبال مکن؛ زیرا گوش و چشم و قلب، همه، مورد پرسش واقع خواهند شد).

"حدیث"
امام علی علیه السلام: هیچ فعالیّتی نیست، مگر آنکه تو در آن، نیازمندِ شناختی. امام علی علیه السلام: ای جوانان! آبروی خویش را با ادب (تربیت)، و دین خویش را با دانش نگه دارید. امام علی علیه السلام: در حکمت های منسوب به ایشان-: نخستین چیزهایی که جوانان می باید آنها را بیاموزند، کارهایی است که در بزرگی بِدان نیازمند می شوند. امام علی علیه السلام: در حکمت های منسوب به ایشان-: فرزندانتان را بر روش و آداب خویش، مجبور مسازید؛ زیرا آنان، برای زمانی دیگر، جز زمان شما، آفریده شده اند.

منبع: کتاب حکمت نامۀ جوان (عوامل شکوفایی جوان _ فصل یکم _ شناخت). ص76/77
نویسنده: محمد محمدی ری شهری با همکاری: احمد غلامعلی

0 نظر

ارسال نظر