انسان، موجودی دو بُعدی

چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

امتیاز انسان نسبت به سایر موجودات، این است که یک موجود دو بُعدی است؛ یک بُعد مادّی و حیوانی دارد که در فلسفه از آن با نام «جسم» و در روان شناسی با نام «تمایلات» یا «غرایز» تعبیر می شود. بُعد دیگر انسان، بُعد معنوی است که نشانگر جنبۀ ملکوتی وی می باشد و در فلسفه آن را با نام «روح» می شناسند. بنابراین انسان، مُرکّب از «روح» و «جسم» است و ترقّی و تکامل او به واسطۀ همین ترکیب است. ولی ملائکه چون فقط از بُعد معنوی برخوردارند، تکامل هم ندارند؛ همچنان که حیوانات چون فقط بُعد مادّی دارند، تکامل در وجود آنان راه ندارد. در عالم هستی فقط انسان است که سیر تکاملی دارد و این ترقّی و کمال او نیز دائمی است، یعنی حتّی با مرگ او پایان نمی پذیرد و تا خدا، خدائی می کند، انسان
در حال استکمال است. راه بهره برداری از این نعمت خدادادی این است که انسان بُعد مادّی و حیوانی خود را کنترل کند و بُعد معنوی را بر بُعد مادّی غلبه داده و مسلّط نماید که اگر چنین کند، به هر کجا بخواهد می تواند برسد. «نمی دانم»، «نمی توانم» و «نمی شود» در قاموس آدمی راه ندارد؛ اگر بخواهد، هم می داند، هم می تواند و هم می شود.

منبع: کتاب مشق اخلاق(دفتر دوم) - (برگرفته از آثار و گفتارهای اخلاقی حضرت ایت الله العظمی مظاهری). ص11
نویسنده: حسین مظاهری

0 نظر

ارسال نظر