قرآن درمانی (بیماری حرص و ولع)

سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

امام صادق علیه السلام در بیان نورانـیش به خطر حرص اشاره کرده و می فرمایند: اگر مایلی از خطر حرص خلاص شوی هدف خود را از کسب مال، اداره زندگی سـعادتـمند قـرار بده، اگر چنین قصدی کردی، مال کم هم تو را بی نیاز نموده و زندگیت را کفاف می دهد اما اگر هدف تو در کسـب مال و ثروت، ثروت اندوزی و تـکاثر باشد تـمام امـوال جهـان هم برای تو کافی نیست، دچار جنگ دائم و درگیری همیشگی خواهد شد.
(وَلَا تَمُدَّنَّ عَینَیکَ إِلَی مَا مَتَّعنَا بِهِ أَزوَاجاً مِنهُم زَهرَةَ الحَیَاةِ الدُّنیَا لِنَفتِنَهُم فِیهِ وَ رِزقُ رَبِّکَ خَیرٌ وَأبقَی)
و هرگز چشم خود را به نعمت های مادی که به گروهائی از آنان دادیم میفکن که اینها شکوفه های زندگی دنیاست و برای آنست که آنان را بیازمائیم و روزی پروردگارت بهتر و پایدارتر است. در این آیه مال دنـیا به شکوفه هایی تشـبیه شده که زود پژمرده شده و پرپر می گردد و روی
زمین می ریزد، این شکوفه ها برای آزمون است، ارزش حرص و وابستگی ندارد.

منبع: کتاب گفتار رفیع (حرص و ولع). ص42
نویسنده: دکتر ناصر رفیعی محمدی


Translate this post to english

0 نظر

ارسال نظر