اقسام گناه

پنجشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۷ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

علمای اسلام از قدیم گناهان را بر دو گونه تقسیم نموده اند:
1-گناهان کبیره (بزرگ).
2-گناهان صغیره (کوچک).
این تقسیم بندی از قرآن و روایات سرچشمه گرفته است؛ درقرآن چنین می خوانیم:
(ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریماً)
«اگر از گناهان کبیره ای که از آن نهی شده اید، اجتناب کنید، گناهان کوچک شما را می پوشانیم و شما را در جایگاه خوبی وارد می سازیم.»
ودرجای دیگرآمده است:
(و وضعَ الکتاب فَتریَ المجرمینَ مُشفقینَ ممّا فیهِ و یقُولونَ ویلتنا ما لِهذا الکتاب لا یُغادِر صغیرة وَ لا کبیرةً الا اَحصاها)
« و کتاب (نامه اعمال) در آنجا گذارده شود، و گنهکاران را می بینی که از آنچه در آن است، ترسان و هراسناکـند، و می گویـند: ای وای برما، این چه کـتابی است که هیچ عـمل کوچک و بزرگی نیست، مگر اینکه آن را شماره کرده است؟»

منبع: کتاب گناه شناسی. ص13
نویسنده: محسن قرائتی

Translate this post to english

0 نظر

ارسال نظر