کسب رضایت الهی، در انجام وظیفه

یکشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

امام خمینی رحمه الله:
ما باید ملاحظه وظیفه فعلی شرعی الهی خودمان را بکنیم و باکی از هیچ امری از امور نداشته باشیم. کسی که برای رضای خدا ان شاء الله مشغول انجام وظیفه است، توقع این را نداشته باشد که مورد قبول همه است، هیچ امری مورد قبول همه نیست. کار انبیا هم مورد قبول همه نبوده است، لکن انبیا به وظایفشان عمل کردند و قصور در آن کاری که به آنها محول شده بود نکردند، گرچه مردم اکثراً گوش ندادند به حرف انبیا. ما هم آن چیزی که وظیفه مان هست عمل می کنیم و باید بکنیم، گرچه بسیاری از این عمل ناراضی باشند یا بسیاری هم کارشکنی بکنند.(1)
1*صحیفه امام،جلد19،ص246و247
(درسهایی از امام خمینی(اخلاص و تقوا)،صفحه22)

Translate this post to english

0 نظر

ارسال نظر